Nakliyat Sigortası

Ticari değeri olan mal ve kıymetlerin , bir nakil vasıtası aracılığıyla nakledilmesi esnasında, meydana gelebilecek kayıp ve hasarları teminat altına alan bir sigorta türüdür. Teminat, nakledilmek üzere malların nakliyeciye teslimi veya araca yüklenmesi ile başlar, nakil sonrası alınan malları teslim alması ile biter.

Nakliyat Sigortası - Sigortalı Nakliyat

Nakliyat firmalarının genel olarak kullandığı iki farklı sigorta bulunmaktadır. Bunlardan biri nakliyat firmasının hukukunu koruyan “üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası” ile mal sahibinin hukukunu koruyan “emtia nakliyat sigortasıdır. Nakliye sırasında eşyalara nakliyatçı firma tarafından verilecek zararın telafisine ilişkin bir sigorta yoktur. Ancak nakliyatçıdan gelebilecek zarara karşı mal sahibini koruyan düzenleme “evden eve nakliyat sözleşmesidir. Bu sözleşmeyi imzalayan nakliyat firmaları sigortalı nakliyat firmaları kapsamında değerlendirilmektedir. Recep OCAK gerekli tüm sözleşme ve sigortaları yapan bir şirkettir. Yaptığı sigortalarla kendi zararının karşılanmasını, nakliyat sözleşmesiyle de mal sahibinin hukukunun korunmasını amaçlamaktadır. Bu nedenle sigortalı ev taşıma veya sigortalı nakliyat Kayseri şeklinde yapılacak aramalarda ilk karşınıza çıkan firmadır. “Üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası”, nakliyatçının nakliye sırasına başına üçüncü bir şahıs tarafından gelebilecek zararda nakliyat firmasının hak kaybını karşılamayı öngörür. Nakliyat firması adına düzenlenen söz konusu sigorta, nakliyat sırasında eşyaları taşıyan konteynıra başka bir aracın çarpması sonucunda oluşacak zararın karşılanması veya doğacak tazminat hakkının teminini sağlar. Ancak bu sigortadan faydalanabilmek için evden eve nakliyat sözleşmesinin imzalanması gerekir. Ancak “üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası” sadece üçüncü şahısları kapsar ve nakliyat sırasında eşyaların kırılması, bozulması veya benzer zararların karşılanmasında kullanılamaz. Recep OCAK Kayseri’de faaliyet gösteren ve sigortalı nakliyat Kayseri araştırıldığında ilk karşınıza çıkan sigortalı nakliyat firmaları arasında yer almaktadır. Özellikle şehir dışı nakliyatlarda sigortalı ev taşıma daha çok tercih edilmektedir. Ancak sigortalı ev taşıma, mal sahibinin uğradığı hak kaybının nakliyatçı tarafından karşılanmasını öngörmez. “Emtia nakliyat sigortası” ise nakliyat sırasında yaşanacak trafik kazası gibi bir takım tatsız olaylar nedeniyle mal sahibinin eşyalarına verilen zararın telafisine yöneliktir. Bu sigorta mal sahibinin eşyalarına nakliyatçı firmalar tarafından verilen zararı karşılamaz. Mal sahibinin eşyalarında yaşanacak kırılma, çatlama, bozulma gibi zararları karşılamak için güçlü ve her iki tarafı da mağdur etmeyecek bir evden “eve nakliyat sözleşmesi” imzalanmalıdır. Bu söyleşmeyle mal sahibinin hakkını garantiye alan Recep OCAK sigortalı nakliyat firmaları arasında sayılmaktadır. Sigortalı nakliyat dendiğinde, mal sahibinin yaşayacağı zararların nakliyatçı şirket tarafından ödenmesini kapsayan nakliyat sözleşmesi hazırlanan nakliyat firmaları kastedilmektedir. Ancak hazırlanacak sözleşmenin çok iyi incelenmesi ve karşılıklı olarak doğabilecek mağduriyetleri engellemesi gerekir.

Warehousing & Storage
Services

Careful storage of your goods

View details

Custom Transport
Solutions

Complex logistic solutions for your business

View details